Šiaulių Vaisių g. kapinynas

Kapinynų planas
http://archeologija.fotomuziejus.lt/lt/48/kapinynu-planas
Kultūros vertybių registro žinios
http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=27096
Išsamiausia publikacija
http://www.atl.lt/2009/125-128.pdf
Kapas Nr. 15. Šiaulių Vaisių g. kapinyno archeologiniai tyrimai 2009 m. (vad. A. Šapaitė).
Kapas Nr. 15. Šiaulių Vaisių g. kapinyno archeologiniai tyrimai 2009 m. (vad. A. Šapaitė).

Informacija

Šiaulių Vaisių g. kapinynas į archeologų akiratį pateko 1961 m., kai Šiaulių „Aušros“ muziejų pasiekė žinia, kad tiesiant vandentiekio trasą Vaisių g. 16 namo kieme atkasta žmonių kaulų ir archeologinių radinių. Tais pačiais metais ŠAM direktorius archeologas Julius Naudužas atliko nedidelio masto tyrimus Vaisių gatvėje. Tyrinėjimų ataskaita nebuvo parašyta, likęs tik kasinėjimų dienoraštis su brėžiniu, saugomas muziejaus archyve. 1961 m. tyrinėjimų metu rasti du kapai ir išjudintų kaulų krūvelė. Iš įkapių: geležinis įmovinis kirvis, dvi juostinės apyrankės, du geležiniai smeigtukai, peilio galas.

Prisiminta ši vieta archeologiškai žvalgant miesto teritoriją 1998 metais (vad. A. Šapaitė). Vaisių 16, 16a, 18, 18a kiemuose ištirti dar penki pilni ir suardyti kapai, tačiau rastas tik vienas atsitiktinis radinys – gintarinis karoliukas.

Išsamesni tyrimai buvo 2007–2010 metais (vad. A. Šapaitė), ten stovinčių gyvenamų namų rekonstrukcijos metu. Tik tada pavyko kapinyną tiksliau datuoti IV–V a. Tirtame plote buvo daug žmonių kaulų, kaukolių iš kapų, suardytų statant pastatus ir tiesiant komunikacijas. Rasta dar 14 nesuardytų ar dalinai suardytų kapų. Šiaulių kapinyno kapuose įkapių negausu, dažniausiai po vieną arba dvi. Didelė dalis kapų buvo visai be įkapių. Čia rasta peilių, kirvių, ietigalių, smeigtukų, apyrankių, apgalvio fragmentų. Moterys buvo palaidotos galvomis į pietryčius, o vyrai – į šiaurės vakarus, tik vienas vyro kapas orientuotas į šiaurės rytus. Kapai išsidėstę eilėmis. Visi mirusieji palaidoti gulintys ant nugaros, ištiestomis kojomis, tik vieno mirusiojo kojos sulenktos stačiu kampu. Rankos sudėtos įvairiai – sukryžiuotos ant krūtinės, sudėtos ant krūtinės ir dubens, ant krūtinės ir juosmens, ant pečių.

Aptiktas ir gana netikėtas radinys. Duobutėje po maišyto smėlio sluoksniu 2009 m. tyrimų metu rasti sveikos vištos kauliukai, pagal stratigrafiją jie turėtų priklausyti kapinyno laikotarpiui. Lietuvoje naminių paukščių kaulų aptinkama vėlyvojo geležies amžiaus piliakalniuose ir kapinynuose. Tautų kraustymosi laikotarpiu (450–800 m.) vištų kaulų aptikta Latvijos gyvenvietėse. Kadangi višta užkasta sveika, ji negalėjo būti skirta maistui. Panašu, kad paukštis buvo paaukotas su laidojimu susijusių apeigų metu.
Pamąstyti privertė ir 2009 metais atkastas didelių akmenų ruožas. Ištyrus jo aplinką padaryta išvada, kad su kapinynu jis nesusijęs, tai akmeninių XVIII–XIX a. pastato pamatų dalis. Prie jų pastatą žyminčios tamsesnio smėlio dėmės ribose rasti šuniuko kaulai.

Šiaulių kapinynas Vaisių gatvėje smarkiai apardytas, užima nedidelį plotą. Nuo 1961 m. Šiaulių kapinyno teritorijoje ištirtas 361,89 kv. m plotas, aptikta 19 kapų. Kapinynas datuojamas IV–V a. Datavimas svyruoja ant ribos, kai Šiaurės Lietuvoje pilkapius keitė plokštiniai kapinynai. Nei viename ištirtame kape akmenų vainikų nerasta. Tai plokštinis kapinynas, nors tikimybės, kad vainikai galėjo būti suardyti vėlesnės aktyvios ūkinės veiklos, visiškai atmesti negalime.

Tyrimų vaizdai

Kapas Nr. 8. Šiaulių Vaisių g. kapinyno archeologiniai tyrimai 2008 m. (vad. A. Šapaitė).
Apyrankė ant rankų kaulų. Kapas Nr. 8. Šiaulių Vaisių g. kapinyno archeologiniai tyrimai 2008 m. (vad. A. Šapaitė).
Perkasa Nr. 8. Šiaulių Vaisių g. kapinyno archeologiniai tyrimai 2009 m. (vad. A. Šapaitė).
Kapai Nr. 12 ir 13. Šiaulių Vaisių g. kapinyno archeologiniai tyrimai 2009 m. (vad. A. Šapaitė).
Žalvarinė įvijėlė prie rankų kaulų. Kapas Nr. 12. Šiaulių Vaisių g. kapinyno archeologiniai tyrimai 2009 m. (vad. A. Šapaitė).
Kasinėjimai Šiaulių Vaisių g. kapinyne
Kapo Nr. 11 preparavimas. Dirba Gvidas Slah. Šiaulių Vaisių g. kapinyno archeologiniai tyrimai 2009 m. (vad. A. Šapaitė).
Kapo Nr. 14 preparavimas. Dirba Gvidas Slah. Šiaulių Vaisių g. kapinyno archeologiniai tyrimai 2009 m. (vad. A. Šapaitė).
Perkasa Nr. 9. Šiaulių Vaisių g. kapinyno archeologiniai tyrimai 2010 m. (vad. A. Šapaitė).
Kapas Nr. 17. Šiaulių Vaisių g. kapinyno archeologiniai tyrimai 2010 m. (vad. A. Šapaitė).