Šiaulių Varpo-Gluosnių g. vėlyvasis kapinynas

Kapinynų planas
http://archeologija.fotomuziejus.lt/lt/48/kapinynu-planas
Kapas Nr. 8. Šiaulių Varpo – Gluosnių g. vėlyvojo kapinyno archeologiniai tyrimai 1954 m. (vad. J. Naudužas).
Kapas Nr. 8. Šiaulių Varpo – Gluosnių g. vėlyvojo kapinyno archeologiniai tyrimai 1954 m. (vad. J. Naudužas).

Informacija
1954 m. pavasarį Šiaulių „Aušros“ muziejų pasiekė žinios apie Varpo (tuo metu – Komunarų) ir Gluosnių gatvių kampe statomų privačių namų sklypuose aptinkamus žalvarinius ir geležinius dirbinius bei žmonių kaulus.

Tų pačių metų spalio mėnesį čia buvo atlikti archeologiniai tyrinėjimai, kuriems vadovavo archeologas Julius Naudužas. Nedidelė 24 kv. m. perkasa iškasta Varpo g. Nr. 81 namo kieme. Čia buvo aptikti ir ištyrinėti 8 kapai. Visuose kapuose rasta įkapių – geležinių peilių, ietigalių, skiltuvų, žalvarinių pasaginių ir plokštinių segių, žiedų bei monetų. Įkapių gausa išsiskyrė kapas Nr. 8, kuriame buvo palaidota moteris, papuošta iš sraigių kiautelių bei sidabrinių monetų suvertu vėriniu, dvejomis pasaginėmis ir viena plokštine sege, žalvariniu žiedu, greta įdėta adata ir kalkakmenio verpstukas. J. Naudužas, remdamasis aptiktais radiniais bei Vytauto laikų monetomis, Vaisių – Gluosnių g. kapinyną datavo XIV a. pabaiga – XV a. pradžia.

Tyrimų metu surinkta archeologinė medžiaga buvo paskelbta leidinyje „Iš lietuvių kultūros istorijos”.

Tyrimų vaizdai

 Kapas Nr. 8. XIV a. – XV a. Šiaulių Varpo – Gluosnių g. kapinyno archeologiniai tyrimai 1954 m. (vad. J. Naudužas)
Kapas Nr. 3. XIV a.–XV a. Šiaulių Varpo – Gluosnių g. kapinyno archeologiniai tyrimai 1954 m. (vad. J. Naudužas)
Kapas Nr. 4–5. XIV a.–XV a. Šiaulių Varpo – Gluosnių g. kapinyno archeologiniai tyrimai 1954 m. (vad. J. Naudužas)
Kapai Nr. 1 ir Nr. 2. XIV a.–XV a. Šiaulių Varpo – Gluosnių g. kapinyno archeologiniai tyrimai 1954 m. (vad. J. Naudužas)
Kapai Nr. 2 ir Nr.3. XIV a.–XV a. Šiaulių Varpo – Gluosnių g. kapinyno archeologiniai tyrimai 1954 m. (vad. J. Naudužas)
Kapas Nr. 1. Šiaulių Varpo – Gluosnių g. vėlyvojo kapinyno archeologiniai tyrimai 1954 m. (vad. J. Naudužas).
Kapas Nr. 8. Šiaulių Varpo – Gluosnių g. vėlyvojo kapinyno archeologiniai tyrimai 1954 m. (vad. J. Naudužas).
Kapinyno tyrinėjimai. Perkasoje – archeologas Julius Naudužas. Šiaulių Varpo – Gluosnių g. vėlyvojo kapinyno archeologiniai tyrimai 1954 m. (vad. J. Naudužas).
Perkasos vaizdas. Matosi kapai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4-5 ir tolumoje kapas Nr. 8. XIV a.–XV a. Šiaulių Varpo – Gluosnių g. kapinyno archeologiniai tyrimai 1954 m. (vad. J. Naudužas)
Tyrinėjimų vieta. Šiaulių Varpo – Gluosnių g. vėlyvojo kapinyno archeologiniai tyrimai 1954 m. (vad. J. Naudužas).
Perkasos planas. Šiaulių Varpo – Gluosnių gatvės kapinyno archeologiniai tyrimai 1954 m. (vad. J. Naudužas).

Plačiau