Šiaulių Vytauto g. vėlyvasis kapinynas

Kapinynų planas
http://archeologija.fotomuziejus.lt/lt/48/kapinynu-planas
Kapas Nr. 1 (12), Skeletas Nr. 1.
Kapas Nr. 1 (12), Skeletas Nr. 1.

Informacija

Po asfaltu Vytauto gatvės atkarpoje tarp P. Višinskio ir Vasario 16-osios gatvės guli prieš kelis šimtus metų užkasti mirusieji, kai kurie iš jų palaidoti gana neįprastai.

Dar 1934 m., kai Šiauliuose buvo tvarkomos gatvės, nukasant Vytauto ir P. Višinskio sankryžoje buvusią kalvelę, aptikta 11 palaidojimų karstuose. Juos užfiksavo Šiaulių „Aušros“ muziejaus archeologas Balys Tarvydas. Prie mirusiųjų rasti tik du bizantiški kryželiai, dar minimas kardas, tačiau muziejuje jo nėra.

2008 metais, rekonstruojant Šiaulių universiteto biblioteką žemės kasimo darbai buvo atliekami stebint archeologui (vad. A. Šapaitė), nes ši vieta įeina į senojo miesto teritoriją. Kasant trasą Vytauto ir Vasario 16-osios g. sankryžoje važiuojamojoje dalyje atkasti du kapai su netradiciniais kelių žmonių palaidojimais.
Pirmame kape užkastas virš 50 metų amžiaus vyras buvo įmestas į nedidelę duobę, dubens kaulai ir keliai rėmėsi į duobės kraštus. Skeletui trūko kaukolės. Kapo duobės dugne rastos trys kaukolės. Viena kaukolė buvo su neišjudintu apatiniu žandikauliu, labai tikėtina, kad ji yra to paties skeleto. Apatinio žandikaulio buvimas savo vietoje reiškia, kad galva nukirsta gyvam žmogui arba lavonui su nesuirusiais minkštaisiais audiniais. Kitame kape užkastos viena ant kitos sumestos dvi moterys, viena virš 25 metų amžiaus, kita 18-21 metų.

Manoma, kad Šiauliuose P. Višinskio, Vytauto ir Vasario 16-osios gatvių rajone esama ne visiškai suardyto senkapio, priskiriamo stačiatikiams ir apytiksliai datuojamo XVI – XVIII a. P. Višinskio ir Vasario 16-osios gatvių sankryža – tai senkapio pakraštys, kur mirusieji užkasti be krikščioniškų apeigų.
Skeletas be galvos – tai arba karinio konflikto metu žuvusio kario kūnas, mirties bausme nubaustas nusikaltėlis arba žmogus, su kuriuo jau po jo mirties susidorojo prietaringi amžininkai.

Tyrimų vaizdai

Vytauto ir P. Višinskio g. sankryža
Vytauto ir P. Višinskio g. sankryža
Vytauto ir P. Višinskio g. sankryža
Kapų Nr. 1 ir Nr. 2 vieta
Kapas Nr. 1 (12), Skeletas Nr. 1.
Kapas Nr. 1 (12). Kaukolės 1, 2, 3
Kapas Nr. 2
Kapas Nr. 2, skeletas Nr. 3
Kapas Nr. 2, skeletas Nr. 3

Plačiau