Audronė Šapaitė

Informacija


Audronė Šapaitė ir Šiauliai:

- dirba Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriuje nuo 1994 m., skyriaus vedėja nuo 1998;

- 1997–1998 m. pradėjo žvalgomuosius archeologinius tyrimus Šiaulių senojo miesto vietoje, tyrimų rezultatai įgalino įtraukti jį į archeologijos paminklų sąrašus;

- nuo 1997 m. kasmet tyrinėja Šiaulių senojo miesto vietą, kaupia, interpretuoja, datuoja radinius ir tyrimų medžiagą;

- buvo viena iš pagrindinių edukacinių užsiėmimų muziejuje iniciatorių (nuo 1999 m.);

- nuo 2000 m. buvo pagrindinė pirmųjų eksperimentinės archeologijos renginių „Senųjų amatų dienos“ prie Žaliūkių vėjo malūno organizatorė;

- muziejaus archeologinės ekspozicijos „Šiaulių krašto praeitis nuo seniausių laikų iki XVII a.“ kuratorė (2002–2004 m.);

- originalios Lietuvos tūkstantmečiui skirtos parodos „Lietuva prieš tūkstantį metų. Praėjusio gyvenimo pėdsakai“ idėjos autorė ir kuratorė (2009 m.);

- projekto „Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro modernizavimas pritaikant jį inovatyvioms kokybiškoms edukacinėms veikloms“ vadovė (pradžia – 2014 m.).