Birutė Salatkienė

Informacija

Gimė 1951 m. spalio 11 d. Stebuliškių km. Marijampolės raj. 1974 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo istorikės specialybę.

Nuo 1974 m. dirba Šiaulių „Aušros“ muziejuje. 1974–1989 m. vadovavo Istorijos skyriui. 1989 m jos iniciatyva muziejuje buvo įkurtas Archeologijos skyrius, kuriam vadovavo 1989-1998 m. Nuo 1998 m. dirba muziejininke Archeologijos skyriuje.

Nuo 1998 m. dirba Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto Istorijos katedroje. 2007 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją tema „Geležies metalurgija Lietuvoje iki XIII a. Archeologijos duomenys“.

1978 m. parengė „Aušros“ muziejaus ekspozicijos ikitarybinio laikotarpio dalį, bendradarbiavo kuriant 2004 m. archeologijos ekspoziciją „Šiaulių krašto praeitis iki XVII amžiaus“, 1991–1998 m. dalyvavo rengiant 6 archeologines parodas.

Nuo 1981 m. tyrinėja Šiaulių krašto archeologijos paminklus–piliakalnius, gyvenvietes, kapinynus, dvaro sodybas. Publikavo vieną monografiją, 25 mokslinius straipsnius, apie 60 mokslinių informacinių ir mokslo populiarinimo straipsnių.

Vienas pagrindinių B. Salatkienės tyrinėtų objektų buvo Lieporių archeologinis kompleksas–dvi neįtvirtintos gyvenvietės ir kapinynas–datuojami IV-VIII a. Kompleksas yra pietiniame Šiaulių miesto pakraštyje, tyrinėtas 1987-2006 m. Jo radiniai saugomi Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriuje, eksponuojami muziejaus ekspozicijoje ir parodose.

Plačiau