Šiaulių senamiesčio ir dvaro radimviečių planas

Šiaulių senamiesčio radiniai koncentruojasi apie Prisikėlimo aikštę. Dvaro radiniai – apie išlikusį pagrindinį dvaro rūmų pastatą Aušros al. 50. Radiniai tokie pat – žiesta glazūruota keramika, kokliai, metaliniai dirbiniai, gyvulių kaulai – todėl sunku atskirti, kurie iš jų priklausė miestiečiams, kurie – dvariškiams. Plane sužymėtos visos vietos, kur buvo aptikta XV–XVIII a. radinių.

Planas nebaigtas pildyti.