Šiaulių praeitis nuo seniausių laikų iki XVIII a.

                                                                      Akmeninis įtveriamasis kirvis. III tūkst. pr. Kr. – I a. pr. pr. Kr.  Titnaginis strėlės antgalis. 9700–8800 m. pr. Kr.  Sidabrinė lankinė žieduotoji segė. V–VIII a.  Raktas. XVII–XVIII a. ?     

Archeologinius radinius Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbuotojai pradėjo rinkti nuo pat jo įkūrimo 1923 m. Pirmieji į muziejų patekę archeologiniai eksponatai buvo atsitiktiniai radiniai iš Šiaulių ir Šiaulių apylinkių. Todėl apie daugelio radimo aplinkybes žinome tik radimo adresą ir žmogaus, atnešusio radinį, pavardę.  Jei iš vienos vietos yra daugiau radinių, galima daryti prielaidą, kad ten yra archeologijos paminklas. Pagal radinių tipus galima atskirti, ar tai galėtų būti kapinynas, ar gyvenvietė. Vėliau pradėti įvairių Šiaulių miesto teritorijoje esančių objektų archeologiniai tyrimai, kurie jau suteikė išsamių žinių apie čia gyvenusius žmones.

Dabartinėje Šiaulių miesto teritorijoje buvo aptikta nemaža archeologijos paminklų ir pavienių radinių, kurie nušviečia šių vietų praeitį nuo X t-mečio pr. Kr. iki XVIII a. Tai rodo, kad čia buvo gyvenama akmens ir žalvario amžiais, geležies amžiuje, viduramžiais ir naujaisiais laikais.