Šiauliai akmens ir žalvario amžiais

                                           Titnaginis strėlės antgalis. 9700–8800 m. pr. Kr.  Akmeninis įtveriamasis kirvis. III tūkst. pr. Kr. – I a. pr. pr. Kr.  Akmeninis kirvis su skyle kotui. III tūkst. pr. Kr. – I a. pab. pr. Kr.  Laivinis kovos kirvis. III tūkst. pr. Kr. – II tūkst. pab. pr. Kr.

Pirmieji gyventojai Lietuvos teritorijoje pasirodė pasitraukus ledynams ir atšilus klimatui, t. y. X tūkstantmečio pr. Kr. antrojoje pusėje. Tai buvo šiaurės elnių medžiotojų grupės. Seniausias archeologinis radinys Šiaulių miesto teritorijoje – titnaginis strėlės antgalis, rastas Lieporių senovės gyvenvietėje. Tokie strėlių antgaliai būdingi Pabaltijo Madleno kultūrų grupės Bromės kultūrai ir datuojami X tūkstantmečio pr. Kr. pabaiga – IX tūkstantmečio pr. Kr. pirmąja puse. Paleolito laikotarpiui priskirtini ir du Lieporiuose atidengti židiniai.

Neolitu datuojamų radinių Šiaulių apylinkėse rasta kur kas daugiau nei iš ankstesnių laikotarpių. Visų pirma, tai gludinti įvairių tipų akmeniniai kirveliai. Šiaulių mieste rasti 4 tokie dirbiniai. Visi jie rasti atsitiktinai, todėl juos labai sunku datuoti. Tai dar tarpukaryje netoli Salduvės (Žuvininkų) piliakalnio rastas įtveriamasis kirvis ir du kirviai su skyle kotui, rasti P. Cvirkos g. ir Architektų g. Dar vieno tokio kirvio fragmentas rastas žvalgant Lieporių II senovės gyvenvietę. Neabejotina, jog neolite Šiaulių apylinkėse jau buvo sėslių gyventojų, kurie, be medžioklės, bent jau nuo neolito pabaigos, vertėsi žemdirbyste.

XVIII – XVI a. pr. Kr. Lietuvos teritorijoje pasirodė pirmieji metalo dirbiniai – žalvariniai ietigaliai, kalavijai, kirviai, pjautuvai, peiliai, antkaklės, smeigtukai. Po kelių šimtmečių mūsų protėviai įsiveždavo ne dirbinius, o žalvario žaliavą (lazdeles) ir liejo vietinių formų kirvius bei papuošalus. Tačiau žalvariniai dirbiniai naudoti retai, todėl pagrindiniai darbo įrankiai tebebuvo gaminami iš akmens, kaulo bei rago. Nors pačiame mieste nėra rasta žalvario amžiaus dirbinių, tačiau Šiaulių apylinkėse aptikti žalvariniai atkraštiniai bei skobtiniai kirviai rodo, jog vietos gyventojams žalvaris buvo žinomas ir naudojamas jų buityje.