Parodos informacija

Virtuali paroda „Šiaulių miesto archeologija: radiniai ir atradimai“Data:                    Paroda parengta 2015 m. Nuolat pildoma naujausia informacija.

Rengėjai:            Šiaulių „Aušros“ muziejaus archeologai Audronė Šapaitė (kuratorė), Birutė Salatkienė, Virginija Ostašenkovienė, Tomas Grigas.

Dizainas:             A. Šapaitė.

Tekstų autoriai: A. Šapaitė (Rėkyvos dvaras, Salduvės piliakalnis, Šiaulių senamiestis, Šiaulių Vaisių g. kapinynas, Šiaulių Vytauto g. vėlyvasis kapinynas, pirmosios krikščioniškos kapinės, archeologai E. Vasiliauskas, V. Ostašenkovienė, A. Šapaitė), B. Salatkienė (Lieporių I gyvenvietė, Lieporių kapinynas, archeologai B. Tarvydas, B. Salatkienė), V. Ostašenkovienė (Šiaulių dvaras, Šiaulių Varpo g. vėlyvasis kapinynas, archeologas J. Naudužas), T. Grigas (Lepšių vėlyvasis kapinynas, Šiaulių archeologinių tyrinėjimų istorija).

Šaltiniai:             Šiaulių „Aušros“ muziejuje saugomi eksponatai, archeologinių tyrimų ataskaitos, leidiniuose publikuoti straipsniai.

Įrankis:                Paroda parengta naudojant virtualių parodų kūrimo įrankį MOVIO, sukurtą tarptautinio projekto „AthenaPlus“ rėmuose.

Kontaktai :         ŠAM Archeologijos sk. vedėja A. Šapaitė, el. p. archeologija@ausrosmuziejus.lt, tel. 8 41 524386.